:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  11°C słabe opady deszczu

Będą pieniądze dla sołectw?

Samorząd gminny, Będą pieniądze sołectw - zdjęcie, fotografia

Gmina Rogowo jako jedna z dwóch w powiecie rypińskim nie posiada w budżecie wyodrębnionych środków na tzw. fundusz sołecki. Czy podczas najbliższej sesji radni podejmą decyzję o jego utworzeniu?

W zamyśle ustawodawcy środki z funduszu sołeckiego mają pomóc w realizacji przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi. Chodzi tu m. in. o budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznych, modernizację wiat przystankowych oraz naprawę chodników i dróg. Możliwa jest również organizacja imprez kulturalnych, które służą integracji społeczności lokalnej. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują obecni na zebraniu wiejskim mieszkańcy.

Argumenty za

O jego utworzenie w gminie Rogowo zabiega radny Krzysztof Piotrowski. Jego zdaniem fundusz sołecki odgrywa pozytywną rolę w ożywieniu środowisk wiejskich.

– Od początku mojej kadencji postuluje o utworzenie funduszu w naszej gminie – mówi radny. – Reprezentuję mieszkańców Huty-Chojno, Pinina i Charszewa i mam z nimi dobry kontakt. Wsie są zaniedbane pod względem inwestycyjnym i kulturowym. Jestem przekonany, że pieniądze z funduszu sołeckiego pozwoliłyby nam zrealizować wiele inicjatyw. Dostępne środki przeznaczylibyśmy m. in. na remont dróg gruntowych. W Hucie-Chojno do kupienia jest również budynek, który po odpowiednim remoncie nadawałby się na świetlicę. Obecnie brakuje miejsc, gdzie mogłyby się odbywać imprezy i spotkania integracyjne. W tej sprawie zbierałem nawet podpisy mieszkańców i apelowałem do władz gminy o zakup obiektu. Pomysł przeszedł bez echa.

Potrzebę utworzenia funduszu sołeckiego w gminie Rogowo dostrzega również radna Urszula Czerska.

– Każda wieś ma swoje potrzeby i problemy. Wsparcia finansowego wymaga wiele przedsięwzięć i drobnych inicjatyw. Na ich realizację można by przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. W wielu gminach już od kilku lat sołectwa mają do rozdysponowania określoną kwotę z korzyścią dla ich mieszkańców – dodaje radna.

Argumenty przeciw

W sprawie funduszu sołeckiego skontaktowaliśmy się z wójtem, prosząc o komentarz. Barbara Nowakowska uważa, że wyodrębnienie z budżetu środków na ten cel niesie za sobą pewne korzyści, ale stanowi również blokadę pewnej puli pieniędzy, która mogłaby być przeznaczona na ważniejsze cele.

– Każde zaangażowanie w sprawy gminy jest wartością dodaną i  szczególnie cenną. Fundusz sołecki może stać się narzędziem aktywizacji społeczności lokalnej i służy zwiększeniu udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą. Może być również zarzewiem sporów i konfliktów. Rozpatrując daną kwestię, należy wspomnieć o kwotach, jakie przysługują poszczególnym sołectwom. W gminie Rogowo kształtują się one w przedziale od ok. 9 do ok. 35 tys. zł. Cały odpis na fundusz sołecki stanowi ok. 450 tys. zł. Przy wydatkowaniu należy dochować  procedur wnioskowania o środki oraz przestrzegać  przepisów  ustawy o zamówieniach publicznych i finansach publicznych. Realizowane zadania nie mogą być dowolne, jak się niektórym osobom wydaje. Ponadto warto zauważyć, że wspomniana wcześniej kwota może być źródłem finansowania lub współfinansowania jakiegoś dużego zadania inwestycyjnego, a rozdrobniona już nie. Realizując przedsięwzięcia z wykorzystaniem funduszy unijnych musimy dysponować wkładem własnym.
Zdaniem Barbary Nowakowskiej należy o tym pamiętać, podejmując decyzje o utworzeniu funduszu sołeckiego. Innego zdania jest radny Piotrowski, który uważa, że kosztowne inwestycje obejmują jedynie część gminy. W jego ocenie pieniądze z funduszu pozwolą na realizację działań, które dotychczas nie mogły liczyć na wsparcie. Czy zatem jest szansa, że radni podczas marcowej sesji wyrażą zgodę na wyodrębnienie środków z budżetu gminy? Wiele zależy również od sołtysów, z którymi corocznie w tej sprawie odbywają się konsultacje.

Adam Wojtalewicz
fot. ilustracyjne

Będą pieniądze dla sołectw? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się