:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?Wywiady, Konsumencie poznaj swoje prawa - zdjęcie, fotografia
Tygodnik CRY 19/03/2018 10:47

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Adam Wojtalewicz rozmawiał z Iwoną Wilczewską, powiatowym rzecznikiem praw konsumenta w Rypinie

– Ile osób korzysta z porad rzecznika w powiecie rypińskim?

– Miesięcznie zgłasza się ok. 20 osób.  Należy jednak zaznaczyć, że liczba udzielonych porad stale wzrasta. Jest to spowodowane m. in.  wzrostem świadomości konsumenckiej. Pragnę przypomnieć, że z  pomocy rzecznika korzystać mogą zarówno mieszkańcy miasta Rypin jak i wsi powiatu rypińskiego.

– Z jakimi problemami ludzie najczęściej się zgłaszają?

– Dominują sprawy dotyczące niezgodności towarów z umową (przy umowie sprzedaży), głównie obuwia, odzieży, sprzętu RTV, AGD, telefonów komórkowych i wyposażenia wnętrz. Najczęstsze problemy w tym obszarze to brak uznania reklamacji. Często odmowa nie jest poparta żadną opinią rzeczoznawcy lub biegłego. Pada jedynie stwierdzenie, że wada powstała z winy konsumenta. Wiele spraw obejmuje nieprawidłowości przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Skargi dotyczą umów sprzedaży zawieranych na pokazach i prezentacjach, a także umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostawę energii elektrycznej. Konsumenci wskazują m. in. na brak informacji o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nieprzekazywanie egzemplarza zawartej umowy oraz wprowadzanie konsumentów w błąd co do podmiotu, w którego imieniu prezentowana jest oferta. Klienci informowani byli, że przedłużają umowę z dotychczasowym operatorem (przy umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostawę energii).

– Co zatem zrobić w sytuacji, gdy sprzedawca nie chce uznać reklamacji?

– Jeżeli  wada istniała w chwili wydania rzeczy konsumentowi lub wynikła z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, przy czym wada jest istotna, konsument może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zapłaconej ceny. Może też zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów, a także wystąpić do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich (postępowanie jest dobrowolne i bezpłatne). Ostatecznym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę procesu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że w razie przegrania sprawy trzeba będzie ponieść koszty sądowe.

– Przyjmijmy, że klient chce zwrócić do sklepu stacjonarnego zakupiony towar bez podawania przyczyny. Istnieje taka możliwość?

– Towar bez wad – co do zasady – nie podlega zwrotowi i nie można go oddać bez podawania przyczyny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzedawca w regulaminie przewiduje możliwość zwrotu bez podania przyczyny w określonym terminie, wtedy można zakupioną rzecz oddać.

– Można zareklamować produkt nie posiadając paragonu? Co prócz takowego może być dowodem zakupu?

– Paragon nie jest konieczny do przyjęcia reklamacji. Dowodem zakupu może być np. potwierdzenie płatności kartą oraz świadkowie, którzy byli obecni przy zakupie.

– Dość często przy sklepowych kasach widnieje komunikat „po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy”. Czy prawo na to pozwala?

– Oczywiście, że informacja jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacja jest podstawowym uprawnieniem konsumenta w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową istniejącą w chwili wydania towaru, o której kupujący wcześniej nie wiedział. Przecież z reguły wady towarów ujawniają się po odejściu od kasy. To samo dotyczy towarów przecenionych, chyba że towar został przeceniony ze względu na wadę, a konsument został poinformowany przez sprzedawcę o określonych wadach przed zakupem. W takiej sytuacji, jeżeli konsument mimo to kupi rzecz, nie może takich wad (o których został poinformowany) reklamować.  
– Sprzedawca ma 14-dniowy okres na udzielenie odpowiedzi co do zasadności reklamacji. Pytanie tylko ile wynosi termin na wykonanie reklamacji?

– Obowiązujące przepisy prawa nie wskazują konkretnego terminu w dniach czy tygodniach, w których sprzedawca powinien wykonać reklamację. Art. 561 § 2 kodeksu cywilnego brzmi: „Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego”. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli wykonanie reklamacji ma polegać na wymianie rzeczy wadliwej na wolną od wad, to uznać należy, że sprzedawca powinien dostarczyć rzecz w ciągu kilku dni. Dłuższy termin może zaistnieć w przypadku gdy wykonanie reklamacji polega na naprawie rzeczy i zależy on od czynności, które musi podjąć sprzedawca, aby rzecz naprawić.

– Co może oznaczać dla konsumenta brak odpowiedzi na reklamację?

– Zaistnienie takiej sytuacji powoduje domniemanie, że sprzedawca uznał reklamację. Zgodnie z art. 5615 kodeksu cywilnego, którego treść brzmi następująco: „Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione”.

– Porozmawiajmy o problemach z jakimi przychodzą konsumenci w związku z zakupami przez internet?

– Klienci sklepów internetowych zgłaszają się z podobnymi problemami, co przy zakupach w sklepie stacjonarnym, czyli z wadami rzeczy. Ponadto często konsumenci nie są informowani o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy (bez podania przyczyny).

– Jak reklamować produkty zakupione przez internet?

– Należy wysłać pocztą odpowiednie oświadczenia. Można też korzystać z formularzy umieszczonych na stronie sprzedawcy prowadzącego sprzedaż przez internet.

– Zdarza się, że internetowi sprzedawcy próbują ograniczyć nasze prawa (jako konsumentów), tworząc niekorzystne dla nas zapisy w regulaminach. Takie postępowanie jest zgodne z prawem?

– Sprzedawca czy to „internetowy”, czy też „stacjonarny” nie może ograniczać praw konsumentów, tworząc niekorzystne zapisy w regulaminach. Sprzedawca może tworzyć regulaminy „odbiegające” od przepisów bezwzględnie obowiązujących, ale jedynie na korzyść konsumenta. Przykładem takim może być dłuższy (30-dniowy) termin do odstąpienia od umowy, co często się zdarza.

– Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje?

– Jeżeli wada jest nieistotna, to konsument nie może skorzystać z takiej możliwości. Przy zakupach online (chodzi o odstąpienie bez podania przyczyny i zwrot rzeczy niewadliwej) wyłączeń jest wiele. Zawarte są one w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Podam jedynie kilka przykładów. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu bądź mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

– Zakup używanego samochodu niesie za sobą pewne ryzyko. Kiedy kupujący ma szansę odzyskać pieniądze? 

– Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący może też żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. To konsument powinien wskazać, które z powyższych uprawnień wybiera oraz wskazać wadę. Pamiętać należy, że obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy nie jest dopuszczalne, jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego usunie wadę. Ponadto, kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, jeżeli wada jest istotna (czyli uniemożliwiająca korzystanie z samochodu, lub której usunięcie jest drogie w odniesieniu do wartości pojazdu). Kupujący, który wybiera usunięcie wady, powinien w swoim oświadczeniu określić konkretny termin na usunięcie wady, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać na piśmie, wysyłając list polecony, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie należy zażądać zwrotu gotówki, a także poprosić o wskazanie, w jaki sposób sprzedawca przejmie samochód. Jeśli sprzedawca nie zgadza się na odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny, warto jest zamówić ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy, gdyż konieczne będzie udokumentowanie wad auta. Bardzo istotne jest tu domniemanie prawne z art. 5562 k.c.: „Jeżeli kupującym jest konsument, a wada auta została stwierdzona przed upływem roku od jego wydania, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania auta kupującemu”. W tej sytuacji to sprzedawca, chcąc uwolnić się od odpowiedzialności, musi to domniemanie obalić i udowodnić, że wskazana w reklamacji wada rzeczywiście powstała nie wskutek przyczyny istniejącej w samochodzie w chwili wydania auta kupującemu, lecz w okresie późniejszym. Natomiast w przypadku wykrycia wady po upływie roku od wydania samochodu to nabywca będzie musiał udowodnić sprzedającemu, że usterka istniała w momencie kupna.

– Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży samochodu używanego jest zatem możliwe. 

– Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wady podlegają reklamacji przy zakupie używanych pojazdów, np. kupujący nie może kwestionować wad widocznych „na pierwszy rzut oka”. Wada nie może wynikać też z naturalnego zużywania się części, czyli np. awaria skrzyni biegów wykryta zaraz po zakupie może stanowić podstawę reklamacji. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy uszkodzenie nastąpiło po kilku miesiącach użytkowania 10-letniego auta. Wówczas nie ma podstaw do złożenia reklamacji. Pamiętać również należy, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli jednak przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Zanim podpiszemy umowę, należy zwrócić na to uwagę. W przypadku umowy kupna pojazdu używanego na na odległość np. za pomocą strony internetowej konsumentowi przysługuje w terminie 14 dni od otrzymania samochodu prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny (nawet, gdy pojazd nie ma wad).

– Na jakie zapisy powinniśmy uważać podpisując umowę na zakup auta w komisie samochodowym?

– Należy zwrócić uwagę, aby w umowie znalazły się następujące informacje: dokładna data zawarcia transakcji, szczegółowe dane osoby sprzedającej i kupującej oraz ich zgodność z dowodem osobistym (sprawdzać dowód), jednoznaczne oświadczenie sprzedającego co do tego, że jest właścicielem pojazdu, przebieg i numer VIN, jakim opatrzone jest auto, zapis o stanie technicznym, jaki deklaruje sprzedający (auto bezwypadkowe, oryginalny przebieg, nie posiada ukrytych wad), zapis o kwocie przekazanej w ramach kupna samochodu oraz potwierdzenie sprzedającego, że daną kwotę otrzymał w momencie podpisania umowy, zapis o przekazanych dokumentach, liczbie kluczyków itp. Dość często zdarza się, że komis samochodowy chcąc uniknąć odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, podsuwa do podpisania umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Ustalenie strony umowy jest ważne, gdyż takie działanie komisu pozbawia kupującego wielu uprawnień. Czujność kupującego powinna wzbudzić zbyt niska cena pojazdu, która może oznaczać niewielką wartość pojazdu, ale też może chodzić o szybką sprzedaż nielegalnego samochodu używanego. Pamiętajmy, aby zawsze wpisywać rzeczywistą kwotę. Wielu sprzedających, dla uniknięcia płacenia podatków wpisuje mocno zaniżone ceny sprzedaży, oczywiście zapewniając klienta o swoich dobrych zamiarach. Pamiętać należy o tym, że w takiej sytuacji, w przypadku wad pojazdu i ewentualnego odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny kupna, konsument będzie mógł żądać jedynie ceny podanej w umowie. Pamiętać również należy, że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, przy czym ciężar dowodu istnienia po stronie kupującego wiedzy o wadzie spoczywa na sprzedawcy. Dlatego też należy dokładnie przeczytać jakie wady zostały wymienione w umowie.
 

Fot. Adam Wojtalewicz
Powiatowy rzecznik konsumentów w Rypinie przyjmuje w poniedziałki  i czwartki w godzinach 07:30-15:30

Reklama

Konsumencie poznaj swoje prawa komentarze opinie

Dodajesz jako: |


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez rypin-cry.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

WPR sp. z o. o. z siedzibą w Golub-Dobrzyń 87-400 , Rynek 20

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"